Volgend jaar naar onze school?

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat alle op school geldende afspraken. Het schoolreglement wordt in de participatiestructuren van de school overlegd en besproken en door het schoolbestuur bekrachtigd. Om papier en onkosten te besparen wordt het schoolreglement in digitale vorm aangeboden aan de ouders. Bij het begin van het schooljaar en bij inschrijving ontvangen de ouders de bijlagen bij het schoolreglement.