Volgend jaar naar onze school?

LOC

Het LOC (lokaal overelegcomité)
Het LOC is het overlegorgaan tussen leerkrachten en schoolbestuur. Het LOC is samengesteld uit leerkrachten (gemandateerd via vakbondsverkiezingen), het schoolbestuur en de directeur.

Er is één LOC voor de gehele schoolgemeenschap De Brug.

Vertegenwoordigen onze school:

  • Leerkrachten: Els Beunens (vakbondsafgevaardigde)
  • Schoolbestuur: Noël Vandemaele
  • Directeur: Virginie Vancoppenolle