Volgend jaar naar onze school?

Schoolvisie

Tijdens de schooljaren 2017-2019 werd een vernieuwde pedagogische visie opgemaakt. Leerkrachten, ouders; kinderen, externe partners en het schoolbestuur deden hun inbreng op verschillende veranderfora. De input van alle actoren werd samengevat in de pedagogische visie van onze school. 

 Folder 1

(download hier onze schoolfolder)


Deze missietekst kwam tot stand en werd afgeklopt op het veranderforum van 28 maart 2018 . Ouders, leerlingen en personeel werden zeer sterk betrokken bij het tot stand komen van deze tekst. Hij dient als basis om de komende schooljaren onze school  te ‘innoveren’ en ruimte te scheppen om onderwijs aan te bieden dat aangepast is aan de noden van de 21steeeuw.

 

We willen een zorgzame, open, eerlijke school zijn. We vinden het sociale aspect zeer belangrijk. We werken op een creatieve manier samen, met zin voor realisme, in een groene en gezonde omgeving.  

We zijn een katholieke dialoogschool met een groot respect voor alle betrokkenen en met bijzondere aandacht voor alle vormen van diversiteit. We zetten in op de totale ontwikkeling en het groeien in het eigenaarschap van het leren.

We blijven investeren in professionele, talentvolle begeleiding. Vanuit talenten laten we iedereen ontwikkelen en groeien in een veilige, geborgen leeromgeving. Door uitdagingen te bieden op maat van ieder kind, zorgen we voor optimale groeikansen

We vertrekken vanuit betekenisvolle contexten met ruimte voor exploratie. We hanteren flexibele groepen om elk kind gepast te kunnen begeleiden bij het leren en het leven.

 

Doorlichtingsverslag november 2016