Hieperdepiep hoera voor Astaud

Astaud werd 5 jaar en mocht plaats nemen op de verjaardagstoel. Op onze verjaardagpagina koos hij voor het liedje ‘Cute Dogs Bark the "Happy Birthday" Song’ - https://youtu.be/Mmke73EQZ08. Daarna ging de verjaardagdoos open en de kaarsjes en het vuurwerkstokje mochten branden. De verjaardagcommissie, bestaande uit twee vriendjes van de klas, zorgde voor een verrassing. Speciaal voor Astaud voerden ze een complexe streetdance uit. Ze zorgden ook voor een verjaardagkaartje en zongen samen een verjaardaglied. Tot slot trakteerde Astaud iedereen op gekleurde chocoladeboontjes. Wat een leuk feestje. Proficiat Astaud!

Astaud