🎁 Zoek je positie met een... doos!

Juf vond dat haar laatste verhuisdoos eens een ander nut mocht hebben. Ze bracht hem mee voor de meetkundeles. De klas werd uitgedaagd uit om deze begrippen uit te beelden: op, naast, voor, achter, boven, onder, ver weg, dichtbij, tegenover, in, boven elkaar en schuin. Als een leerling het even niet wist, mochten ze een 'hulplijn' bellen in de klas. Een zeer enthousiaste groep bood veel hulp en veel creatieve posities. Geniet mee van de foto's!

" "