Waar is beer?

We begonnen het thema met het verhaal 'Waar is beer?' Net als Konijn gingen we heel veel tellen en oefenden we de telrij tot 10. We mochten ons verstoppen zoals Beer en zochten goede verstopplaatsjes in de klas en op de speelplaats. In de klas konden we spelen met heel veel knuffelberen. We leerden beren sorteren volgens klein, middelgroot en groot. We knutselenden een beer en kleefden plakfiguurtjes van beren. De kindjes van het eerste kleuter probeerden dit met een kleurenpatroon. We leerden 3 soorten beren kennen: de bruine beer, ijsbeer en pandabeer. We maakten berencake en konden nadien eens proeven van de lekkere cakejes, mmm dat was lekker! We maakten berenpuzzels en zongen leuke berenliedjes. Het was een bereleuk thema ;) 

 

d