Computationeel denken: scracth

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/computationeel-denken/begripp…

https://scratch.mit.edu/projects/464186939

Programmeren en computationeel denken

Computationeel denken is niet hetzelfde als programmeren. Programmeren illustreert het computationeel denken. Het leidt tot concretetoonbare resultaten. Programmeren biedt aanmoediging voor creativiteit, logisch denken, nauwkeurig werken en probleemoplossende vaardigheden en ondersteunt de persoonsgebonden ontwikkeling van leerlingen. 

 

Programmeren

 

Wat is programmeren?

Programmeren is het ontwerpen en schrijven van een reeks instructies (een programma) voor een computer en dit in een voor de computer begrijpbare taal. Programmeren kan heel eenvoudig zijn, zoals een programma om een robot een lijn te laten volgen, maar ook ongelooflijk ingewikkeld en complex – denk maar aan de software waarmee het weer wordt voorspeld of waarmee zoekresultaten in Google worden weergegeven.

  • Eerst komt het erop aan een probleem te analyseren en een oplossing te bedenken. In deze stap maak je gebruik van logisch redeneren, decompositie, abstractie en patronen om algoritmen te ontwerpen waarmee je het probleem of systeem kunt oplossen of modelleren.
  • De ideeën die uit de eerste stap voortvloeien, moet je uitschrijven in een welbepaalde programmeertaal op een computer. Dit noemen we ‘coderen’. De reeks instructies die het programma vormen, noemen we de ‘code’.

 

Hoe programmeer je?

Om bijvoorbeeld een computer te programmeren, moet je code of een programma schrijven. Dit is precies de reeks instructies die de computer moet uitvoeren, geschreven in een programmeertaal die de computer begrijpt. Een computerprogramma bestaat uit tegelijk nauwkeurige en ondubbelzinnige instructies, er is dus geen plaats voor interpretatie van een programmaregel.

Een voorbeeld van code in Scratch

 

Waarom is programmeren zo belangrijk?

De wereld van vandaag is doordrongen van technologie. Bijna iedereen heeft een smartphone en we gebruiken dagdagelijks een computer. Toch betekent dit niet dat we ook allemaal weten hoe deze technische snufjes precies werken, ookal zijn we er erg handig mee. Een dieper begrip van de technologie erachter, biedt inzicht in de digitale wereld waarin we leven. Zeer waarschijnlijk zal de aanwezigheid van de technologie rondom ons, en onze afhankelijkheid ervan, alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen vertrouwd geraken met de bestaande systemen.

 

Wat is een geschikte programmeertaal?

Er is keuze te over aan programmeertalen. De meerderheid ervan is echter te ingewikkeld als je slechts de basisbeginselen van programmeren wilt aanleren. Maar er zijn ook een aantal eenvoudige, goed ondersteunde talen die zich prima lenen voor gebruik in de (basis)school. Kies daarom voor een programmeertaal die je zélf gemakkelijk onder de knie krijgt – of beter – die je reeds kent. Houd verder rekening met deze criteria:

  • Niet alle talen zijn universeel, ze werken niet op alle systemen.
  • Kies een taal op maat van je leerlingen. Er zijn programmeertalen die precies voor basisschoolleerlingen werden ontwikkeld zoals ScratchJR en Scratch.
  • Kies een taal die wordt ondersteund door een breed aanbod van lesmateriaal. Idealiter een taal met extra online ondersteuning, zowel voor jou als leraar als voor de leerling.
  • Kies een taal die je leerlingen ook op hun computer thuis kunnen installeren. Of die toelaat om via internet in de cloud verder te werken aan een project.