Volgend jaar naar onze school?

Ouderraad

logo%20ouderraad_kleur_0.png

DOEL:

De meeste ouders kennen ons via het organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse pannenkoekenverkoop, de lente)BBQ of de ontbijtactie. Het oudercomité zorgt immers voor financiële steun aan de school en aan de leerlingen. Alle inkomsten die hiermee ingezameld worden, gaan rechtstreeks terug naar de kinderen en de school. 

Zo zorgen we bv voor de aankoop van materiaal (Ipads, digitale school-borden,…) 

Elk jaar sponsort de ouderraad ook het Sintbezoek, de foto’s van 1e communie en vormsel, de receptie voor het af-scheidsfeest van het 6e leerjaar en de zeeklassen. 

We zijn er niet enkel om geld in te zamelen, maar ook om een brug te vormen tussen de school en de ouders. 

We proberen vragen, bezorgdheden en suggesties van ouders te bundelen en hier, samen met de directeur en leerkrachten, tot antwoorden en oplossingen te komen. 

Er worden onderwerpen besproken die grotere groepen ouders of kinderen aangaan. Persoonlijke zaken komen niet aan bod. Daarvoor verwijzen we naar rechtstreeks overleg met leerkracht of directie. 

Een vertegenwoordiging van enkele ouders uit elk (leer)jaar is dus zeker betekenisvol. 

Themagroepen:

Sinds 2015 zijn we van start gegaan met onze themagroepen. De themagroep ‘groen op school’ ging reeds heel concreet aan de slag. Er werden (fruit)boompjes aangeplant, het bosje werd opgewaardeerd en de speelplaats wordt groener aangekleed. Dit schooljaar wordt daarmee verder gegaan. 

De themagroep ‘gezond’ dacht na over gezonde voeding op school en bezorgde de kinderen een uitgebreid ontbijt in mei. 

De themagroep ’sociaal’ brengt ouders samen. We sloten vorig schooljaar af met sangria en ijsjes op de speelplaats en startten dit schooljaar met koffie aan de schoolpoort. 

Goed om weten: 

- Die ouderraad vergadert een 4-tal keer per schooljaar. Daar wordt beslist wat wordt georganiseerd, hoe het budget wordt besteed,...  Deze vergaderingen worden voorbereid door de kernleden. 
- Helpende handen komen niet naar de vergaderingen, maar zijn bereid om te helpen tijdens de activiteiten van het oudercomité.  
- Themagroepen staan ook open voor alle ouders (je hoeft dus geen lid van het oudercomité te zijn). 
- Elke ouder kan bij het beging van elke schooljaar toetreden tot de ouderraad.

Kernleden:

Voorzitter 

Tom Calleeuw - Tine Casteleyn

Secretaris 

Katrien Clapuyt

Schatbewaarder 

Stijn Vandenbroucke 

Bijkomend kernleden

Hannelore Deweer 

Contact via ouderraad@sintlodewijk.org 

 

LEDENLIJST OUDERRAAD

VERSLAGEN OUDERRAAD

Blog