Organisatie

Organisatie Vrije Basissch… 15 september, 2011 - 08:54

De school is geen eiland. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de school ondersteund en bijgestaan.

Team

Team Vrije Basissch… 9 september, 2011 - 22:00

Teamfoto 2021-2022

We wachten nog even op de schoolfotograaf (die langskomt op 7 september)

Directeur

- Virginie Vancoppenolle

Administratie

- Kriesta Deprez

Zorgcoördinatie

- Karen Huys (algemeen en lager)

ICT-coördinatie: 

- Andy Werbrouck (Technisch ICT) 
- Filip Maquet (Pedagogisch ICT)

De leerkrachten werken samen in teams. In onze school zijn er drie teams. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking van hun groepen. Ze overleggen samen hoe ze de zaken zullen aanpakken en organiseren. 

Team 1:
Jongste kleuters:
- Isabelle Vermaut (JKa/onthaalklas peuter)
- Stephanie Vanacker (JKb eerste kleuter)
- Petra D'Haese (JKc eerste kleuter)
Oudste kleuters:
- Tine Vervaeke en Ulrike Mannekens (OKa tweede kleuter)

Team 2:
Oudste kleuters (derde kleuter):
- Cassandra Maene, Katrien Vercouter, Stephanie Vanacker (OKb derde kleuter) (co-teaching)
Lagere school:
- Frederiek Morjean (1a)
- Filip Maquet (1b)
- Sarah Deleu (2a)
- Yanna Buyck en Els Beunens (2b)
- Eveline Verhulst (3a)
- Coralie Vu (3b)

Team 3:
- Lore Hellin (4a)
- Joni Buyck (4b)
- Sarah Verhaegh (5a)
- Annelies Turpyn (6a)
- Aucke Parmentier (6b)

Bewegingsopvoeding:
- Sofie Dubois

Leerondersteuning (anderstaligen, bijsprong, ...)
Stephanie Vanacker,  Yanna Buyck en Coralie Vu

Kinderverzorgster:
- Conchita Pannecoucke

Onderhoud & toezicht:
- Tania Viaene
- Erna Vervaeke
- Dorine Vanassche
- Vicky Deloose

Vrijwilligers middag
- Myleen Verschuere
- Nadine Vanpanteghem
- Carine Vangheluwe
- Vicky Mahieu


Archieffoto's team

2020-2021

2019-2020

Sint-Lodewijk%20Deerlijk%202018-2019__LK__CLASS.jpg

LK.jpg

LK1617.jpg
 

Ouderraad

Ouderraad

logo%20ouderraad_kleur_0.png

DOEL:

De meeste ouders kennen ons via het organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse pannenkoekenverkoop, de lente)BBQ of de ontbijtactie. Het oudercomité zorgt immers voor financiële steun aan de school en aan de leerlingen. Alle inkomsten die hiermee ingezameld worden, gaan rechtstreeks terug naar de kinderen en de school. 

Zo zorgen we bv voor de aankoop van materiaal (Ipads, digitale school-borden,…) 

Elk jaar sponsort de ouderraad ook het Sintbezoek, de foto’s van 1e communie en vormsel, de receptie voor het af-scheidsfeest van het 6e leerjaar en de zeeklassen. 

We zijn er niet enkel om geld in te zamelen, maar ook om een brug te vormen tussen de school en de ouders. 

We proberen vragen, bezorgdheden en suggesties van ouders te bundelen en hier, samen met de directeur en leerkrachten, tot antwoorden en oplossingen te komen. 

Er worden onderwerpen besproken die grotere groepen ouders of kinderen aangaan. Persoonlijke zaken komen niet aan bod. Daarvoor verwijzen we naar rechtstreeks overleg met leerkracht of directie. 

Een vertegenwoordiging van enkele ouders uit elk (leer)jaar is dus zeker betekenisvol. 

Themagroepen:

Sinds 2015 zijn we van start gegaan met onze themagroepen. De themagroep ‘groen op school’ ging reeds heel concreet aan de slag. Er werden (fruit)boompjes aangeplant, het bosje werd opgewaardeerd en de speelplaats wordt groener aangekleed. Dit schooljaar wordt daarmee verder gegaan. 

De themagroep ‘gezond’ dacht na over gezonde voeding op school en bezorgde de kinderen een uitgebreid ontbijt in mei. 

De themagroep ’sociaal’ brengt ouders samen. We sloten vorig schooljaar af met sangria en ijsjes op de speelplaats en startten dit schooljaar met koffie aan de schoolpoort. 

Goed om weten: 

- Die ouderraad vergadert een 4-tal keer per schooljaar. Daar wordt beslist wat wordt georganiseerd, hoe het budget wordt besteed,...  Deze vergaderingen worden voorbereid door de kernleden. 
- Helpende handen komen niet naar de vergaderingen, maar zijn bereid om te helpen tijdens de activiteiten van het oudercomité.  
- Themagroepen staan ook open voor alle ouders (je hoeft dus geen lid van het oudercomité te zijn). 
- Elke ouder kan bij het beging van elke schooljaar toetreden tot de ouderraad.

Kernleden:

Voorzitter 

Tom Calleeuw - Tine Casteleyn

Secretaris 

Katrien Clapuyt

Schatbewaarder 

Stijn Vandenbroucke 

Bijkomend kernleden

Hannelore Deweer 

Contact via ouderraad@sintlodewijk.org 

 

LEDENLIJST OUDERRAAD

VERSLAGEN OUDERRAAD

Ouderraad 1 september, 2031 - 09:33
Blog

Schoolbestuur

Schoolbestuur Vrije Basissch… 28 september, 2011 - 19:45

Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is de drijvende kracht achter de school en bepaalt in overleg met de directeur de algemene werking van de school.
Het schoolbestuur is een Vereniging Zonder Winstoogmerk:

VZW De Brug (Katholieke basisscholen Zwevegem en Sint-Lodewijk Deerlijk) 

T. Toyeplein 8 te  Zwevegem met als ondernemingsnummer 453.903.877

 • Voorzitter Raad van Bestuur:
  - Hans Vantieghem (LG)
 • Leden: ouders(O), mensen. uit de lokale gemeenschap(LG):
  - Wim Verhelst (secretaris schoolbestuur LG)
  - Frank Declercq (LG)
  - Hilde Coppens (O)
  - Noël Vandemaele(LG)
  - Elke Verhaeghe(O)
  - Pieter Werbrouck (O)
  - Dirk Decuypere (LG)
  - Goedele Sulmont (LG)

Schoolraad

Schoolraad Vrije Basissch… 28 september, 2011 - 19:47

 

De schoolraad is een officieel overleginstrument tussen ouders, leerkrachten, schoolbestuur en lokale gemeenschap.

Er worden adviezen ingewonnen over schoolzaken en er wordt ook overlegd over bepaalde thema's. De leden van de schoolraad worden door verkiezingen aangeduid.

Alle informatie over de advies- en overlegbevoegdheden van de schoolraad kan je hier lezen (vanaf punt 5).

Samenstelling vanaf 1 april 2021:

 • Leerkrachten: Beurtrol
 • Ouders: Nithida Roose en Hannelore Deweer (SEC)
 • Schoolbestuur: Noël Vandemaele en Hilde Coppens
 • Lokale gemeenschap: Guido Lambert en Kurt Loosveldt (VZ)
 • Directeur: Virginie Vancoppenolle

Lees hier de verslagen van de vorige periode (2013-2017)

Lees hier de verslagen van de huidige periode (2017-2021) 

Lees hier de verslagen van de huidige periode (2021-2025)

LOC

LOC Vrije Basissch… 28 september, 2011 - 19:49

Het LOC (lokaal overelegcomité)
Het LOC is het overlegorgaan tussen leerkrachten en schoolbestuur. Het LOC is samengesteld uit leerkrachten (gemandateerd via vakbondsverkiezingen), het schoolbestuur en de directeur.

Er is één LOC voor de gehele schoolgemeenschap De Brug.

Vertegenwoordigen onze school:

 • Leerkrachten: Els Beunens (vakbondsafgevaardigde)
 • Schoolbestuur: Noël Vandemaele
 • Directeur: Virginie Vancoppenolle

CLB

CLB Vrije Basissch… 28 september, 2011 - 19:52

Onze school werkt samen met het CLB Groeninge, afdeling Deerlijk.

CLB

Contactpersoon:

Scholengemeenschap

Scholengemeenschap Vrije Basissch… 28 september, 2011 - 19:50

De Scholengemeenschap
De vrije basisschool Sint-Lodewijk maakt vanaf 1 september 2014 deel uit van scholengemeenschap "De Brug". Deze scholengemeenschap bestaat uit 6 scholen, verdeeld over 2 schoolbesturen:

VZW Katholiek onderwijs Zwevegem

 • Vrije centrumschool Zwevegem I 
 • Vrije centrumschool Zwevegem II
 • Vrije basisschool Otegem
 • Vrije basisschool Moen
 • Vrije basisschool Kappaert
 • Vrije basisschool Sint-Lodewijk Deerlijk

Leerlingenparlement

Leerlingenparlement Vrije Basissch… 23 augustus, 2016 - 20:42

Sinds enkele jaren hebben we een leerlingenparlement in onze school. De kinderen vanaf het derde leerjaar werken hieraan mee.

Eerst worden een aantal punten in de klas besproken en de besluiten komen dan ter sprake op het leerlingenparlement.

LEERLINGENPARLEMENT

- Ledenlijst voor dit schooljaar

- Verslagen van de bijeenkomsten