Jongste kleuters b (JKb) - Oudste kleuters a (OKa)

Speel je mee in Li La Land?

Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding. Ze willen de wereld om zich heen verkennen en leren begrijpen. Om aan die behoefte te voldoen en om te kunnen werken aan enkele belangrijke vernieuwende competenties richten we als school uitdagende STE(A)M activiteiten in voor de oudste kleuters (OKa - OKb - OKc). STE(A)M staat voor Science (wetenschap), Technology (technologie/ techniek), Engineering (ontwerpen en optimalisatie),  Art (kunst) en Mathematics (wiskunde). Daarvoor trekken we regelmatig naar Li La Land waar de kinderen belanden in een fantasievol avontuur. Op uitnodiging van de bewoners van Li La land leren de kinderen probleemoplossend denken en gaan ze aan de slag om zelf iets te ontwerpen of te onderzoeken.