Carrousel OKc & 1e leerjaar op vrijdagnamiddag

Elke eerste vrijdag na een vakantie werken we op vrijdagnamiddag over de klassen van OKc, 1a en 1b heen.

Afwisselend geven juf Katrien, juf Isabelle en meester Filip elke keer een wiskundige activiteit, een activiteit rond taalontwikkeling en een moment vrij spel. 

Bij juf Isabelle mocht iedereen vrij spelen in de verschillende hoekjes in de kleuterklas. Juf Katrien liet de kinderen heel goed luisteren naar twee zinnen en ze moesten kunnen aangeven welk woord ze twee keer hadden gehoord en meester Filip gaf de kleuters en eersteklassers allemaal opdrachten rond een aantal begrippen zoals 'op, in, uit, binnen, buiten, open, gesloten, voor, achter, boven, onder, ver weg, dichtbij, dichter bij, tegen, naast, tegenover, opzij, in het midden, tussen en rondom'. 

Op deze manier leren de kleuters kennismaken met Mol & Beer, de klasomgeving van een eerste leerjaar, het speelgoed in het eerste leerjaar, ...

Maar ook voor de eersteklassers is het een terugkeer naar hun oude vertrouwde kleuterklas en krijgen ze de kans om hun reeds opgedane kennis na enkele dagen eerste leerjaar te delen met de oudste kleuters (die les volgen tussen onze beide eerste leerjaren).

Carrousel