Schoolblog

Tijdens de Voorleesweek zetten we het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

 

Enkele ouders en grootouders van de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar konden zich vandaag vrijmaken.

Ze plaatsten zich op verschillende plekjes in de school en in groepjes konden de kinderen van drie mooie verhalen genieten.

De kinderen hingen aan de lippen van de voorlezers!

Voorlezen is tenslotte leesplezier doorgeven aan jong en oud.

 

Bedankt aan de vrijwilligers!

Bij werkplekleren - uniek in Vlaanderen - sta je met beide benen in de praktijk. Twee dagen per week (dinsdag en donderdag) zijn vijf studentes op onze basisschool aanwezig. Ze komen terecht in een klas waar ze geleidelijk de taak van een leerkracht overnemen. Naast 'kijken' wordt verwacht dat ze 'meehelpen' en uiteindelijk ook zelf 'doen'. Zo leren ze geleidelijk de knepen van het vak. Binnen werkplekleren nemen deze vijf toekomstige juffen hun leerproces in eigen handen. Onze basisschool biedt immers heel wat leerkansen. 

Onze school werkt voor het vijfde jaar op rij samen met VIVES Kortrijk en biedt stageplaatsen aan voor studenten werkplekleren. We vinden het als school belangrijk om deze mensen een kans te bieden om zich te ontwikkelen tot leerkracht. Anderzijds willen we door onze samenwerking met de hogeschool het nieuwe concept 'Zin in leren! Zin in leven!' en de andere nieuwe onderwijsinzichten op de voet kunnen volgen en samenwerken om nieuwe methodieken binnen te brengen in onze school.

Meer informatie over werkplekleren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs.