Hallo wereld!

Op een dag merkten we dat Vosje niet meer in de klas was. De kinderen zochten rond op school, vroegen aan andere kinderen en leerkrachten of ze Vosje gezien hadden, maar hij was nergens meer te bespeuren! De volgende dag kregen we een kaartje... van Vosje! Hij was op wereldreis vertrokken met het vliegtuig. Van iedere bestemming kregen we een kaartje en enkele foto's toegestuurd van Vosje. We leerden heel wat bij over deze verschillende landen: belangrijke monumenten en gebouwen, typische voeding en kledij, de taal en het geschrift, de natuur en dieren, ... Vosje bezocht onder andere Italië, China en Egypte. Door het Corona virus heeft Vosje zijn reis jammer genoeg moeten stop zetten en is hij terug gekeerd naar de klas. 

Verder deden wij ook een waarneming van de wereldbol en wereldkaart. We zagen zelf een wereldbol op de computer en ontdekten Google Maps en Google Streetview. We deden een spel met de wereldbol: welke landen ken jij allemaal? We deden een waarneming van vlaggen en konden nadien in de hoekjes vlaggen bekijken in een vlaggenboek, vlaggen kleuren en vlaggen knutselen met Playmais. We deden een spel rond talensensibilisering en maakten kennis met verschillende talen. We knutselden een reisdagboek waarin van ieder land een knutselwerkje kwam. 

n