KUNSTKUUR

We zijn heel fier dat we vanaf 1 september 2020 en gedurende drie schooljaren, intens mogen samenwerken met HAP, de academie van Harelbeke
Alle kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het derde leerjaar krijgen wekelijks muzische impulsen van de klastitularis én een leerkracht woord, muziek of beeld van de academie.
Deze samenwerking wordt volledig gesubsidieerd door 'Kunstkuur'. De doelstellingen en het opzet van het project kan je hier lezen.

- Woord: meester Michaël

Michael
- Muziek: juf Majela

     juf Majela (muziek)

- Beeld: juf Jente

               juf Jente

Deze drie leerkrachten zijn elke dinsdagnamiddag in onze school aanwezig en gaan samen met de titularissen muzisch aan de slag.

Juf Majela kwam enkele weekjes bij ons langs in het eerste leerjaar.

Eerst leerden we nog wat over de gevoelens.

We luisterden naar liedjes, en vertelden hoe wij ons daarbij voelden.

Daarna bracht juf Majela een heel leuk lied mee van kapitein Winokio: blij.

Maar deze week werd het pas echt leuk:

juf Majela bracht een heleboel muziekinstrumenten mee, die wij mochten uitproberen.

We leerden hoe we deze instrumenten konden bespelen, en hoe we gevoelens konden laten horen.

Daarna mochten we zelf een stukje muziek schrijven.

Met blokjes maakten we een partituur.

Bij grote blokken moesten we langer tellen dan bij kleine blokjes.

Een speelse aanleiding tot het lezen van muzieknoten!