Presentatie van een symbool

Als afsluiter van ons thema rond tekens en symbolen mocht iedereen een eigen symbool voorstellen. We leerden heel wat bij over elkaar en de verschillende symbolen van iedereen. We zagen heel wat knuffels, voorwerpen, ... passeren die voor iedereen een heel belangrijke waarde hebben.

symbolen