Atelier 3: een cocktail maken!

De leerlingen kregen vandaag de uitdaging om een cocktail te maken. Er waren echter maar twee maatbekers beschikbaar. In de ene maatbeker kon er 4 cl. In de andere maatbeker kon 7 cl. 

De leerlingen krijgen het recept en moeten dus oplossingen vinden om de correcte hoeveelheden af te meten. Door de maatbekers te vullen, leeg te maken en over te gieten kon elk groepje de juiste hoeveelheden afmeten en konden ze de cocktail maken. 

 

Santé op de geslaagde opdracht! 

 

atelier