Week 5 & 6

Enkele sfeerbeelden van de voorbije weken... 

- We kropen even in de huid van een architect en bouwden de klas na met lego. 

- We begonnen met hoekenwerk. Spelling, rekenen, lezen en computerwerk gaat nóg zo goed in kleine groepjes! 

- We oefenden op partnerdictee, waarbij de leerlingen elkaar dicteren én verbeteren. 

- Na heel veel oefenen op plus en min werden de maaltafels - éindelijk - geïntroduceerd. Het gaat al vlot! 

- We oefenden voor de eerste communie. Zelfs in de speeltijd blijven de leerlingen zingen. Dat belooft! 

- We maakten kennis met stagejuf Sarah, die de komende weken op dinsdag en donderdag komt helpen in de klas. 

- ... en nog zoveel meer! 

" "